توضیحات کامل :

عنوان: پاورپوینت درس کنترل ديجيتال

 

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 50

كنترل تطبيقي

سيستمي است كه اطلاعات پيوسته‌اي در مورد وضعيت حالتهاي فعلي فرآيند و به منظور شناسايي فرآيند، توليد مي‌كند. سپس عملكرد سيستم فعلي با وضعيت مطلوب يا بهينه مقايسه شده و بر اساس آن تصميم‌گيري بمنظور تطبيق سيستم صورت مي‌گيرد. در نهايت بمنظور رسيدن به وضعيت مطلوب، تصحيح مناسب در سيستم اعمال مي‌شود. بنابراين سه عمل شناسايي، تصميم‌گيريو تصحيحدر يك سيستم تطبيقي وجود خواهد داشت.

 

فهرست مطالب

كنترل تطبيقي

ساختار يك سيستم تطبيقي

اصول كنترل تطبيقي

تاريخچه

روش تصميم‌گيري استفاده از نوع كنترل كننده بطور معمول

روشهاي اصلي سيستمهاي تطبيقي

كنترل تطبيقي مدل مرجع

مراحل طراحي سيستمهاي تطبيقي مدل مرجع

الگوريتم تخمين پارامترهاي مدل سيستم به روش حداقل مربعات خطا

طراحی کنترلر موقعيت در حلقه بيروني

طراحي كنترل كننده تطبيقي گسسته مرتبه كاهش يافته به روش يكي شده

نتايج شبيه سازي براي يك ربات با سه مفصل