توضیحات کامل :

پاورپویینت مدل های آموزش بهداشت در مدارس

 

حاوی 80 اسلاید

انواع مدل های اموزش بهداشت در مدارس
*بهداشت مدارس يکى از شاخه‌هاى مهم بهداشت جامعه است.
*بعد از خانواده، مدرسه مهمترين نقش را در سلامت كودك دارد.
*دانش آموز در مدرسه علاوه بر يادگيري مهارت خواندن و نوشتن ؛دانش ها، نگرش ها و رفتارهاي جديد را مي‌آموزد اين رفتارها علاوه بر تاثير بر سلامت فردي، نقش تعيين كننده در سلامت خانواده و جامعه دارد .
*خدمات بهداشت مدارس وسايل نيرومند و اقتصادى براى افزايش سلامت جامعه و از آن مهم‌تر، نسل‌هاى آينده است.
*تغییر مفهوم بهداشت مدارس از معاينه پزشکى کودکان به مفهوم گسترده مراقبت‌هاى جامع بهداشت و رفاه سال‌هاى مدرسه .

تعریف بهداشت مدارس:
*سازمان جهاني بهداشت :بهداشت مدارس عبارت است از مجموعه اقداماتي كه به منظور تشخيص، تامين و ارتقاء سلامت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي دانش آموزان و آندسته از كاركناني كه به نحوي در ارتباط با دانش آموزان قرار دارند به اجرا در مي‌آيد
*هدف كلي :

 هدف كلي بهداشت مدارس عبارتست از تشخيص، تامين و ارتقاء سلامت جسمي، رواني و اجتماعي و معنوي دانش آموزان و كاركنان مدارس.

اهمیت بهداشت مدارس:
.1   بخش عظيمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند (بيش از 25%)
.2  به دليل كامل نشدن مهارتها و شرايط سني بعد از گروه مادر و كودك آسيب پذيرترين قشر جامعه مي باشند
.3  پايه گذاري رفتارهاي بهداشتي و شيوه زندگي در اين سنين صورت مي گيرد
.4 از مهمترين گروههاي در معرض خطر حوادث و سوانح هستند
.5  با توجه به اينكه در سن آموزشي پذيري هستند به آساني مطالب بهداشتي را فرا گرفته و به خانواده و جامعه انتقال ميدهند
.6  در دسترس و به آساني مي توان مطالب آموزشي را به  آنها انتقال داد.
مدل های ارتقای سلامت مدارس :
•الگوهای ارتقاء سلامت مدارس فرآیند پیچیده" ترغیب و تشویق مدارس به پذیرش ارتقاء سلامت به عنوان بخشی از روند فعالیت سازمانی " ،  را از طریق طراحی مراحل و  زمینه های تاثیر گذار بر آن ، تسهیل می کنند .
•الگوها در حقیقت یک چارچوب مفهومی و ارزشی برای فعالیت های ارتقاء سلامت و نیز معیار سنجش پیشرفت و موفقیت برنامه هستند.