توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی ایوب در ترکیه

 

این مرکز فرهنگی همکاری مشترک یک نهاد عمومی با یک شرکت معماری است. سایت پروژه در کنار ساحل دریا قرار گرفته است. در دوران انقلاب صنعتی کارگرانی که برای کار در کارخانه ها به این منطقه مهاجرت کرده بودند به صورت غیر قانونی سکونت گزیدند و حاشیه نشینی در این منطقه افزایش یافت....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • تاریخچه 
  • سایت پلان
  • ریزفضاها
  • ویژگی های طراحی
  • پلان طبقات
  • مقطع
  • و....