توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل کلینیک فیزیوتراپی

 

این پروژه دگرگونی یک فضای تجاری موجود به کلینیک فیزیوتذاپی است. با توجه به ضوابط طراحی کلینیک و پلان فیزیوتراپی، تغییر کاربری پروژه فوق نیاز به استفاده از رنگ؛ متریال های متفاوت و شفاف نسبت به کاربری قبلی پروژه بود. همچنین بخش اعظمی از کلینیک توسط ستون های بتنی مقاوم سازی شده....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • بررسی سازه
  • ویژگی های ساختمان
  • ویژگی جدا کننده های بنا
  • بررسی پلان
  • پلان طبقات
  • مقطع
  • و..